logo kkl

הקרן ע"ש פאולה והרמן מרקס ז"ל

קול קורא
סיוע לאוכלוסיית העיוורים
2021

הקרן ע"ש פאולה והרמן מרקס ז"ל מנוהלת על ידי קרן קיימת לישראל ומטרתה לתמוך במטרות חברתיות ותרבותיות בישראל. במטרה לסייע לאוכלוסיית העיוורים, בהקלה על בדידותם ובמיוחד בתקופת משבר כלכלי בריאותי שבתקופת זו, תחלק הקרן בשנת 2021 סך של עד 500,000 ש"ח במסלולים הבאים:

פרוייקט חברתי

סיוע של ארגונים לאוכלוסית העיוורים והקלה על בדידותם

פרויקט תרבותי

קידום יצירות של אמנים יוצרים מאוכלוסיית העיוורים

מלגת "מקריא"

מלגה לסטודנטים הנדרשים לצורך לימודיהם לסיוע של "מקריא"

מועד אחרון להגשת הבקשות 1 ליולי 2021

לסיום ההרשמה נותרו:

ימים
שעות
דקות
ההרשמה הסתיימה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן