הקרן על שם ניקולא באומן ז"ל

הזמנה לאחים/אחיות שכולים להגיש בקשה להטבה בגין
אבחון לקות למידה ו/או הוצאת רישיון נהיגה

האפוטרופוס הכללי וקרן קימת לישראל מנהלים יחדיו את קרן ניקולא באומן ז"ל, אשר הוקמה מכוח צוואתו של המנוח משנת 1998.
בהתאם להוראות הצוואה ועל פי החלטת נאמני הקרן, תחלק הקרן סך של עד 800,000 ש"ח, עבור מתן הטבה לאחים שכולים עד גיל 30, העונים על ההגדרה 'אחי נספה' כפי שקבועה בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י-1950 (להלן: "החוק") ו/או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל- 1970

אשר נדרשו לעבור אבחון לקות למידה במהלך שנת 2020 ו/או הוציאו רישיון נהיגה במהלך השנים 2019-2020.

אבחון לקות למידה

אח שכול הלומד בבית הספר (עד כיתה י"ב כולל)

לפרטים אודות ההטבה ולהגשת בקשה

אבחון לקות למידה

אח שכול הלומד במוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה

university sudent

לפרטים אודות ההטבה ולהגשת בקשה

רשיון נהיגה

הוצאת רישיון נהיגה במהלך השנים 2019-2020

driving license

לפרטים אודות ההטבה ולהגשת בקשה

מועד אחרון להגשת הבקשה - 10 לינואר 2021

לסיום ההרשמה נותרו:

ימים
שעות
דקות
שניות
ההרשמה הסתיימה